سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی فروش مکمل های بدن سازی مجاز نکس وان موزیک - دانلود موزیک جدید اپلود سنتر عکس و فایل رایگان فراز هاستینگ|بهترین خدمات هاستینگ هاست وبلاگدهی حرفه ای
بستن تبلیغات [X]
ماکیان البرز
loading...

ماکیان البرز

علی پور بازدید : 1 جمعه 2 فروردين 1398 زمان : 12:38
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

پاهایعقب

خوب استبدانید که شرایط دو مفصل خرگوشی گاو درشیرواری آن اثر دارد . به طوری که هرچه مفصلپاهای عقب گاو دقیق تر باشد،‌گاو شیروارتر هست . به علاوه پاهای عقب گاو درمنظرپشتی بایستی مستقیم و سوای انحراف به درون تن وصل باشند . به طوری که بتوان مستطیلیرا در بین دو پای عقب گاو ترسیم کرد . اگر دو مفصل پاهای عقب گاو به هم نزدیک و پاها وسم ها به بیرون منحرف باشند،‌کمترین بها را به آن گاو می دهند . حال آنکه پاهاباید فارغ از انحراف و مفصل های خرگوشی باید با ران،‌پاها و سم ها، موازی باشند .

آسیاب میکسر

در صورتیکه پاهایگاو را از پهلو نگاه نمائید باید مفصل های خرگوشی پاهای عقب داسی شکل باشند . البتهباید اعتنا نمائید که گهگاه ممکن است گاو به استدلال گونه های درلگن ویا عفونت،‌سم ها وپاهای خویش را به باطن کج کند . به این ترتیب نباید این مورد را با خمیدگی داسی شکلپاهای عقب خطا گرفت .

6-

ارتفاعپستان عقبی این ارتفاعنشان دهنده ظرفیت ایجاد شیر درگاو می باشد . برای محاسبه این صفت کافی میباشد مسافت ذیل فرجدام را تا محل اتصال پستان به تن گاو میزان بگیرید . هرچه این مسافت کمتر باشد،بهتر میباشد .

7-

عمقپستان عمق پستانیعنی بررسی شرایط کف پستان (به غیر از نوک آن) با مفصل خرگوشی پاهای عقب . البتهدرست میباشد که هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شیر بیشتری را درخود جای می دهد،‌ولی یکپستان با عمق بیشتر(حجیم تر)زودتر به زخم و ورم پستان آلوده می شود .

بنابرایندربررسی این صفت باید به سن دام دقت کرد . به طوری که هرچه سن دام بالاتر رود، عمقپستان اکثر می شود . درتلیسه ها می بایست کف پستان نسبت به مفصل خرگوشی،‌حدود 3انگشت(5 سانتی متر)بالاتر قرار گرفته باشد .

8-

محافظ پستان ها(لیگامان ها) نگه دارندهها درحقیقت رباط های وسطی محیط پستان هستند . این رباط ها چنان درمنظره پشتیقرارگرفته اند که به نظر می آید محفظه پستان به دو قسمت تقسیم گردیده است . رباط هادرحقیقت نگه دارای های اساسی واولیه پستان میباشند .همچنین عامل مهمی درنگه داشتنپستان درمحل مهم خود هستند . در صورتیکه حفظ کننده پستان ضعیف باشد،‌پستان به حالت راحت وپاندولی درمی آید . درنتیجه طول عمر اقتصادی گاو کم می شود . به این ترتیب هنگام خریدیک گاو شیری می بایست دقت داشت که درمنظره پشتی درحالی که پستان پرازشیر می‌باشد ، وسطپستان گاو ، خط وجود داشته باشد . همینطور این خط و سوراخ فی مابین پستانی،‌عمیق و سراسرپستان را فراگیر باشد .


9-

عرضپستان هرچه عرضپستان گاو عمده باشد، دام قدرت شیرواری بهتری دارااست . همچنین ارتفاع عمر اقتصادی آننیز زیاد هست . برای تحلیل این صفت،‌درمحل اتصال پستان به بدن وبرگشتگی موهای دوطرف پستان، مسافت دو طرف پاهای آن را اندازه گیری می نمایند . اعتنا فرمایید که هنگامبررسی این صفت نباید گاو بدشکل ایستاده باشد وپاهای عقب آن ازهم باز باشد .

10-

اندازهسرپستانک ها یکیازمواردی که می بایست هنگام خرید گاو شیری بسیار به آن توجه شود ،‌اندازه سرپستانک هایگاو می‌باشد . برای تحلیل آن ها می بایست طول سرپستانک و شرایط آنها را از جلو وعقب وپهلویحیوان اندازه گیری کرد . چند حالت غیر ارگانیک درپستانک وجود داردکه می بایست به آنهاتوجه کرد .

این وضعیت ها عبارتند از: الف-پستانک ها نباید به شکل پستانک های بز باشند وبه اصطلاح بزی نباشند .

ب- پستانکهای خیلی قطور به درد شیردوشی نمی خورند .

ج- سوراخپستانک ها نباید بیش از حد ریز و یا این که گشاد باشند .

اندازهمناسب برای سرپستانک های جلو حدود 5 تا 6 سانتی متر وبرای راز پستانک های عقب 4 تا5 سانتی متر می‌باشد . یعنی می بایست سر پستانک های جلو یه خرده بلندتر ازسرپستانک های عقبباشد . علاوه براندازه پستان ،‌بایدتوجه داشت که پستان های گاو شیری ورم کرده و گرمتر از حد معمول نباشد . همچنین رنگ آن غیر نرمال وزخمی نباشد . درصورتی که به گاو مشکوکهستید،‌کمی از شیر آن را دریک فنجان،‌ظرف یا پارچه سیاه بدوشید وبررسی فرمایید تامواد ریز خارجی و غیرعادی درآن چشم نشود . به این روش،‌آزمایش فنجان سیاه گفته می گردد . زیرا درپارچه یا این که ظرف سیاه، برهان های ریز حاصل ازفعالیت باکتری ها و میکروب هابه سادگی دیده می شوند .

11-

محلقرارگرفتن سرپستانک های جلو و عقب هنگامبررسی این صفت بایستی به صورت قرارگرفتن نوک پستانک ها و محل آنها نسبت به محفظهپستان توجه کرد . در صورتی‌که سرونوک پستان ها بیش از حد به نیز نزدیک ویا ازهم به دور باشند،‌غیرطبیعی است .

برای بررسیمحل قرارگرفتن سرپستانک ها بایستی کل پستان گاو را به 4 قسمت تقسیم کنیم . به طوری کهنوک هرپستان باید دروسط هرکدام از این 4 نصیب قرارگرفته باشد . همینطور فاصله نوکپستان ها نسبت به هم معادل ومتناسب باشد .

خلاصه

مطالب 1- هنگامخرید گاو شیری آغاز بایستی توجه کرد که دام بیمارنباشد وواکسن های حتمی به آن تزریقشده باشد .

2- پهنا کپلگاو شیری هرچه بیشتر باشد،‌بهتر هست .

3- هرچهپاهای عقب گاو،‌ظریف خیس و زاویه آنها داسی صورت (بسته تر) باشد،‌مناسب تراست .

4- بایدتوجه داشت که پستان گاو،‌بیش ازحد عمیق نباشد . چون دراین صورت ،‌پستان گاو زودتربه اشکال بیماریها ازجمله ورم پستان در گیر می شود .

5- بایدتوجه داشت که دربررسی سرپستانک های گاو شیری،‌سر پستانک های جلو مقداری بلندترازسرپستانک های عقب باشد .

6- آزمایشفنجان سیاه، شایسته ترین وآسان ترین روش برای نظارت آلودگی شیر به میکروب وعامل هایخارجی می باشد .

7-سرپستانک های گاو می بایست درمرکز هر4 قسمت پستان گاو قرارگرفته باشد .

چندین

نکتهمفید:

برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 3 سه شنبه 28 اسفند 1397 زمان : 12:33
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

شیوه

اندازی کسب و فعالیت پرورش بلدرچین مقدمه


فراگیری رویش بلدرچین | بلدرچین ها پرندگانی کوچک جثه و وحشی می باشند که رشد آن ها از قدیم مسئله اعتنا انسان بوده است . بلدرچین نام همگانی این پرنده است به زبان ترکی می باشد . در زبان های فارسی از کرک ، لری از کوگ پور و در گویش های نوین لهجه فارسی از بدبده برای نامیدن این پرنده استعمال شده هست . به بلدرچین در اشعار و اسطوره های کهن زبان و ادبیات پارسی بسیار اشاره گردیده میباشد .

آسیاب میکسر

رویش بلدرچین از کسب و کارهایی هست که به عامل هزینه کمتر و سودآوری بیشتر آن نسبت به رویش سایر پرنده ها مسئله دقت سرمایه گذاران و عشق و علاقه مندان عمل در صنعت دام و طیور می باشد . همچنین به استدلال این که رویش این پرندگان در فضای کوچکی به میزان یک اتاق نیز قابل انجام میباشد اکثری از عشق و علاقه مندان به کسب و شغل های خانگی به رویه اندازی کسب و عمل بلدرچین روی می آورند .


مشخصات

ظاهری بلدرچین همان گونه که اشاره شد این پرنده جزء ماکیان می‌باشد و جثه فراوان کوچکی دارد . بلدرچین ها بسته به نژادی که دارند ، در طبیعت در رنگ های متفاوت از سفید تا قهوه ای قابل مشاهده میباشند . این پرنده میزان ای به طول 17 تا 20 سانتی متر داراست . این بلدرچین ها معمولا وزنی ناچیز تر از 300 گرم دارا هستند که البته نسبت به نژادهای مختلف متغیر هست . برای مثال وزن جنس نر این پرنده بسته به نژادی که داراست می تواند در میان 120 تا 250 گرم ، و وزن ماده در میان 140 تا 270 گرم باشد . معمولا بلدرچین های نر از بلدرچین های ماده کوچک جثه تر می‌باشند و از این واحد سنجش می توانایی برای تشخیص جنسیت این پرنده ها هم به کارگیری کرد .


خصوصیات

ظاهری بلدرچین خصوصیات

ظاهری بلدرچین خاصیت

گوشت و تخم بلدرچین این پرنده که از راسته ماکیان سانان می‌باشد به ادله تخم و گوشت ارزشمندی که داراست برای مصرف بیماران ، کهنسلان و کودک ها پیشنهاد می شود . تخم این پرنده که حدود یک پنجم تخم مرغ میزان و وزن داراست ، پنج برابر آن دارای پروتئین و املاح معدنی است و در در بین عموم مردم به بمب پروتئین دارای شهرت میباشد . از طرف دیگر گوشت آن بلدرچین هم سرشار از انواع ویتامین ها ، آمینه اسیدها و امگا 3 میباشد و از چربی کمتری دارد .


مصرف گوشت و تخم این پرنده برای معالجه و پیشگیری بیماری های قلبی و عروقی ، اعصاب و روان و رفع کسالت و بی حالی توسط پزشکان سفارش می شود . همینطور اشخاصی که از چربی خون بالا رنج می مارک ، می توانند با خاطر آسان گوشت این پرنده را مصرف نمایند . به کار گیری از فراورده های این پرنده برای نوجوانانی که در سن پرورش قرار دارند ، خانم های باردار و شیرده و افراد پیر هم سفارش می شود .


با این اوصاف گوشت و تخم بلدرچین جایگزین قابل قبولی برای تولیدها و فراورده های بقیه ماکیان مانند مرغ میباشد . علی الخصوص به استدلال این که زمان رشد و بلوغ این پرنده زیاد کوتاه می باشد و به عامل سرشت وحشی که دارد ، در برابر بیماری ها مقاوم خیس می باشد ، در پرورش آن از مواد دارویی به ندرت به کارگیری می شود و فراورده های آن عاری از هرگونه مواد سمی و زیان آور برای بدن انسان است . تخم بلدرچین معمولا در میان 8 تا 16 گرم وزن داشته باشد .

برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 0 دوشنبه 27 اسفند 1397 زمان : 11:05
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

فواید

سونوگرافی و تشخیص آبستنی در گوسفند و بز

-

تشخیص سریع آبستنی در میش ها و ماده بزها یک ماه پس از جفت گیری

-

در اختیار گرفتن نیازهای تغذیه ای با اعتنا به بازه زمانی آبستنی دام

-

انتخاب تعداد جنین ها و تغذیه دام بر پایه نیاز

-

در دست گرفتن دقیق هزینه های خوراک و صرفه جویی در هزینه های گله

-

پیدا کردن سریعتر دامهای غیرآبستن و برنامه ریزی جهت باردار کردن انها و کاهش ضایعات گله

آسیاب میکسر

تقریب حدودی دوران زایمان میشهای تازه آبستنفواید

همزمان سازی فحلی در گوسفند و بز

-

تولید بره های نیز سن در همگی فصول

-

افزایش حداکثری بضاعت و توان آبستنی گله

-

کاهش مرگ و میر بره ها و بزغاله ها

-

در اختیار گرفتن صحیح نیازهای تغذیه ای و واکسیناسیونهای گله

-

افزایش تعداد دفعات وضع حمل دامها در سال

-

افزایش تعداد بره های یکسان قابل فروش با حداکثر سودآوری

-

کاهش ارتفاع دوره وقتی زایمان گله

-

ارتقاء تعداد بزهای متولد شده

-

اعتنا بخش اعظم در رشد بره ها و انتخاب دامهای با پتانسیل ژنتیکی بالاتر

-

کنترل زایمانها و کاهش مرگ و میر میش هامزایای

هم زمان سازی غیرفصلی در گوسفند و بز

-

ارتقاء حداکثری آبستنی با دست کم نیرو در دست‌کم زمان

-

ارتقاء دفعات زایش دام در سال

-

ارتقا تعداد موالید در هر زایمان

-

افزایش درصد آبستنی دام ها

-

ارتقاء تعداد بره های نیز سن و یکسان قابل فروش

-

ارتقا توجه در گزینش بره ها با پتانسیل ژنتیکی بالاتر

-

کنترل دقیق خیس نیازهای تغذیه ای مامان و نوزاد

-

اجرای صحیح برنامه های واکسیناسیون

-

ساخت بره های نیز سن در فصول خاص

-

تمرکز زایش ها و کنترل سلامت وضع حمل ها

-

کاهش ارتفاع عصر زایش گله

-

کاهش فاصله در بین وضع حمل ها

-

کاهش دامهای قصر و نازا

-

کاهش تلفات بره و بزغاله نوزاد

برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 3 يکشنبه 26 اسفند 1397 زمان : 11:18
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر
لایسستر
(Leicester) منشأ این نژاد مملکت انگلستان می‌باشد . این گوسفند دارای جثه‌ای بلندمرتبه و تن بلوکی می باشد . رنگ این نژاد سفید بوده، بدون شاخ می باشد و بر روی فیس پشم وجود ندارد . پشم گوسفند لایسستر محافظ خیر و خوبی در برابر گرما نیست .
از سایر خصوصیات این نژاد می‌توان به موارد تحت اشاره کرد:
متوسط
وزن به دنیا آمدن بره ماده: ۴/۵ کیلوگرم قلیل
بودن نسبی دوقلو زایی این نژاد نسبت به سایر نژادهای گوسفند بریتانیا طول
عصر شیر دهی در گوسفند ۹۵ تا ۱۰۰ روز فصل
زایش از اواسط فصل فصل‌زمستان آغاز و تا اول فصل فصل بهار ادامه دارد میانگین
وزن بلوغ: ۵۵ کیلوگرم متوسط
ایجاد پشم در حدود ۵/۳ تا ۴/۴ کیلوگرم در سال می‌باشد لینکلن
(Lincoln) منشأ لینکلن انگلستان میباشد . این نژاد دارنده جثه‌ای گران قدر بوده، دسته تن آن بلوکی می باشد . رنگ آن سپید می باشد و فارغ از شاخ بوده، پشم دراز و زبری ساخت می‌کند . این نژاد دارای بلوغ دیررس میباشد . پشم تولیدی آن ۴/۵ تا ۲/۷ کیلوگرم می‌باشد . از این نژاد برای تلاقی‌ها استعمال میشود .

رامنی
(Romney) این نژاد یکی از قدیمی‌ترین نژادهای منشأ گردیده در جنوب انگلستان است . جثه این نژاد تبارک با مدل بدن بلوکی میباشد . بیده‌ای متراکم و خوبتر از دیگر نژادهای پشم دراز تولید می‌کند و به همین استدلال سازش بهتری نسبت به رطوبت و بخش ها مرطوب در مقایسه با بقیه نژادهای پشم دراز داراست . این نژاد در برنامه‌های تلاقی نژادی قضیه به کارگیری قرار می گیرد .

نژادهای
پشم تلاقی یافته کلمبیا
(Columbia) منشأ این نژاد آمریکا می‌باشد و از تلاقی بین قوچ لینکلن و میش رامبویه بوجود آمده‌است . هدف از این تلاقی به وجود آوردن نژادی هست که سازش بهتری با بخش ها کوهستانی داشته باشد .

کلمبیا جثه‌ای گران قدر و بدنی بلوکی داراست . این نژاد مطرح ترین نژاد تلاقی یافته‌است . صورت، گوشها و پاهای سپید داشته و فارغ از شاخ هست .
در روی فیس گوسفند کلمبیا پشم وجود ندارد و دارای پاهایی می‌باشد که از کمی از بقیه نژادها بلندتر است
وزن پشم‌های چیده گردیده در حدود ۵/۴ تا ۹/۵ کیلوگرم می باشد و ساخت گوشت لخم قابل قبولی دارااست . کلمبیا غالباً در تلاقی با نژاد چهره سیاه که دارنده پشم میانگین هست به کارگیری شده و انگیزه از این تلاقی ساخت بره‌های بازاری می باشد .

کوریدال
(Corriedale) منشأ آن نیوزلند است . این نژاد حاصل از تلاقی در میان قوچهای لینکلن و لایسستر با میشهای مرینوس است .

کوریدال دارنده جثه متوسط و مقداری بزرگ می باشد صورت، گوشها و پاهایی سپید رنگ داشته و فاقد شاخ می‌باشد . این نژاد ساخت پشم و گوشت کیفیت بالا عالی را دارا بوده و وزن بیده آن ۵/۴ تا ۸/۶ کیلوگرم در سال می باشد .

پاناما
(Panama) این نژاد از ایالات متحده منشأ یافته . نژاد پاناما حاصل تلاقی قوچ رامبویه و میش لینکلن می‌باشد . رنگ صورت، گوشها و پاها سپید بوده و جثه بزرگ، تیپ بدن بلوکی و فارغ از شاخ بودن از خصوصیات نژاد پاناما می باشد .

گوسفند پاناما اندکی کوچکتر از نژاد کلمبیا بوده و لاشه کمی گوشتی داشته و در سنین اولیه چربی در بدن آن ذخیره میشود .

راملدال
(Romeldale) منشأ راملدال ایالات متحده ایالات متحده میباشد و از تلاقی بین قوچ رامنی و میش رامبویه به وجود آمده‌است .

این نژادجثه‌ای متوسط و بدنی بلوکی داشته، رنگ صورت، گوشها و پاها سپید بوده و سوای شاخ میباشد . وزن بیده آن ۵/۴ تا ۹/۵ کیلوگرم می باشد . راملدال در تلاقی با میشهای پشم دقیق مورد استعمال قرار گرفته و بره‌های سازگار با شرایط رویش در مرتع را به وجود می‌آورد .

تارگی
(Tar ghee)
برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 3 شنبه 25 اسفند 1397 زمان : 10:30
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر
خوراک‏هاى
علوفه‏ اى و کنسانتره دام الف - علوفه ‏ها هرگونه غذا گیاهى و پرحجم که ارزش غذایى داشته باشد و خوش‏ طعام هم باشد، علوفه اسم دارد . یونجه یابیده: این علوفه ارزش غذایى زیادى دارااست . یونجه به تیتر یک غذاى عالى در تغذیه دام به خصوص براى گاو شیرى به کار گیری مى‏شود . پروتئین و کلسیم بالاى این علوفه نماد مرغوب‏بودن آن می‌باشد . دوران برداشت یونجه وقتى هست که یک سوم بوته‏ها به گل بنشینند . در جیره غذایى گاو شیرى، در میان دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافى و مطلوب می‌باشد . علف باغ: این علف در تغذیه گاو شیرى و پروارى به کارگیری مى‏شود . به عامل داشتن رشته‏هاى بلند، نشخوار دام‏ها را فراوان مى‏کند . به علاوه در گاوهاى شیرى منجر بیشترشدن چربى شیر مى‏شود . براى جلوگیرى از خارج‏شدن پرسرعت خوراک‏هاى آردى از بدن دام‏هاى پروارى از این علوفه استعمال مى‏کنند .
کاه به علت کم آب و پُرحجم‏بودن، قیمت غذایى زیادى براى دام‏ها ندارد . از لحاظ قیمت غذایى، کاه جو از کاه گندم خوبتر می‌باشد . همچنین کاه گندم از کاه برنج خوب تر می‌باشد . براى دام‏هاى سنگین بهتر هست که کاه به چهره رشته‏هاى بلند باشد . مصرف کاه می بایست قلیل و به مقدار واجب باشد . هر چه میزان این علوفه در جیره غذایى دام‏ها اکثر باشد، جلوى هضم و مصرف بخش اعظم خوراک را مى‏گیرد . بهت راست کاه را همیشه سپس از خوراک‏هاى دیگر به دام‏ها اعطا کرد . در‌صورتی‌که کاه و علوفه ‏هاى نظیر آن به فیس غنى گردیده به دام‏ها داده شوند . ارزش غذایى بخش اعظم مى‏دارند . براى گاوهاى کم آب مى‏توان میزان بیشترى از این علوفه در جیره غذایى قرار اعطا کرد . سیلوها: براى استعمال اکثر و خوبتر از علوفه‏هاى خشک و هضم بهتر این علوفه‏ها، آن‌ها را سیلو مى‏کنند . ب - خوراک‏هاى فشرده گردیده یا کنسانتره دامى علوفه‏هاى آردى و خوراک‏هایى که از رشته‏هاى کمى تشکیل شده‏اندرا خوراک‏هاى کنسانتره‏اى مى‏گویند . وقتى اندازه مشخصى از ماده‏هایى مثل جو، سبوس، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه را با تکمیل‏کننده‏هاى معدنى و ویتامینى مخلوط کنند، خوراک کنسانتره تنظیم مى‏شود . براى برطرف‏کردن نیاز غذایى دام‏هایى که تولید بالایى دارند، علاوه بر علوفه باید اندازه مشخصى از کنسانتره دامى هم به کارگیری کرد . به گاوهاى بومى و دورگ روستایى که بیشتر از هشت کیلوگرم شیر ساخت مى‏کنند، باید اندازه مشخصى کنسانتره دامى بخشید . به دامداران عزیز توصیه مى‏شود در صورتیکه خوراک را از کارخانه خریدارى مى‏کنند، در هنگام تهیه و تنظیم و ترکیب کردن کنسانتره در کارخانه حضور داشته باشند . به این ترتیب، مى‏توانند کنترل نمایند که از هر ماده‏اى به میزان معین و واجب در کنسانتره ترکیب گردیده هست و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود . براى تهیه کنسانتره به وسیله خود دامدار، مى‏توانید از دستور ذیل استعمال نمائید . این امر براى گاو شیرى که فی مابین قریه تا پانزده کیلوگرم شیر ساخت مى‏کند، مناسب هست . مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا آبادی درصد، کنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمک نیم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد می بایست باشد . به این ماده‏ها مقدارى کربنات کلسیم یا دى‏کلسیم فسفات هم بیشتر مى‏کنند . نکته‏هاى اساسی در تغذیه ترکیب علوفه و کنسانتره براى گاوهاى شیرى روستایى که ایجاد شیر آن ها به هفت تا هشت کیلوگرم مى‏رسد، واجب نمی باشد که از کنسانتره استعمال فرمائید . با علوفه‏هاى مرغوب مى‏توان نیاز غذایى این دام‏ها را برطرف کرد . ولى براى گاوهایى که در روز بیشتر از هشت کیلوگرم شیر ایجاد مى‏کنند، بایستی از کنسانتره استعمال کرد . براى این گاوها در برابر هر یک کیلوگرم شیر تولیدى، نیم کیلوگرم کنسانتره دامى لازم میباشد . براى نمونه در صورتی‌که گاوى چهارده کیلوگرم شیر تولید مى‏کند، می بایست روزمره هفت کیلوگرم کنسانتره به بیشتر میزان حتمی علوفه تازه و مرغوب بخورد .
برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 0 پنجشنبه 23 اسفند 1397 زمان : 9:45
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر
•برنامه محدودیت آب یا حذف آن را در روزهای گرم تعدیل فرمایید .
•کاهش وزن در موضوع گله‌هایی که در فصل تابستان تولک برده می شوند معمولا آرامتر هست .
•در خلال این عصر تا حد قابلیت از کارداران استرس زا جلوگیری نمائید .
•برای 3 روز پی درپی نوروفروغ را دائم نمائید . این فعالیت به آزاد شدن فولیکولهای باقیمانده در بدن مرغها یاری می‌نماید . پس از این طول مقطع فروغ و روشنایی را به 8 ساعت و شدت آن را در حد 5 لوکس، در سطح پرنده تهیه نمایید .
•در استارت هفته پنجم تولک، شدت نور و روشنایی به حداکثر رسانده و ارتفاع آن را به 11 ساعت برسانید و پس از آن هر 4 روز یک ساعت به طول نوروفروغ طولانی تر کنید تا نهایتا" به 16 تا17 ساعت برسد .
•با دقت به این‌که هدف از اجرای برنامه تولک حذف چربیهای محوطه بطنی است، از حیث تئوری بایستی دمای تالار 29 سکو باشد، در غیر اینصورت به جای چربیها عضله ها آب میشوند . اعتنا نمایید در موقعیت عملی دمای تالار به پایین 25 رتبه نرسد ، برای فصول سرد پیش‌بینی ذخیره سوخت انجام شود .
•کاهش
وزن در هر تالار باید به این چهره باشد که : در هفته اول در حدود 14% کاهش وزن اعمال گردد . در طول این هفته می بایست ایجاد به صفر برسد ، اگر نرسید هرجاکه تولید صفر شد آنجا را نقطه پایان هفته اولیه در حیث می‌گیریم .
در خلال هفته دوم در حدود 9% کاهش وزن بایستی اعمال گردد .
در خلال هفته سوم در حدود 5% کاهش وزن باید اعمال گردد .
در هفته چهارم هم باید حدود 2% کاهش وزن اعمال گردد .
•در ابتدای هفته پنجم وزن گله باید در حدود وزن ابتدای ساخت سیکل نخستین باشد (دقت نمائید اولِ تولید خیر بازه زمانی تحریک نوری) .
برنامه
دان و آب در هفته اول: •در روز اولیه قطع دان و 2 نوبت 1ساعته آب .
(برنامه آب با توجه به دما قابل تعدیل است) •در ورز دوم قطع دان و 2 نوبت 1 ساعته آب .
•از روز سوم به آن‌گاه هر روز 15 گرم صدف یا این که سنگ آهک گرانول به ازاء هر پرنده و یک روز در دربین 15 گرم جو روی بستر پاشیده شود .
•پاشیدن سنگ آهک یا این که صدف سبب میگردد در خلال هفته اول تخم مرغ لمبه کمتری ایجاد شود، و سیستم اسکلتی نیز زخم کمتری ببیند .
•در روز چهارم دست کم 4% مرغهای هر سالن را وزن کنید- (دقت فرمایید درصد وزنکشی شده در هر تالار با سالن دیگر برابر باشد تا هنگام انتقال داده ها به یک صفحه برآورد صدق از نمونه‌ها داشته باشیم)- بعد همه آمار وزنکشی‌ها را به یک برگه منتقل کرده و بر اساس آن گله را به 3 گونه سبک ،متوسط، و سنگین تقسیم نمائید .
•پس از جايگاه بندی متوسط نو وزنی سالنها را محاسبه کرده و برای هرکدام از سالنها یک کاهش 30 درصدی در وزن پیش‌بینی گردد . کاهش بیش از 30% سبب تلفات و عدم ساخت مطلوب در سیکل دوم خواهد شد، و کاهش 20% در وزن چه بسا منجر جدا بدون نقص تولید نیز نخواهد شد و کاهش 25% در وزن سبب به حذف بدون نقص چربیهای محوطه بطنی نمی‌شود، لذا غدد پوسته ساز نمی‌توانند وظیفه کلیدی خویش را که ترشح کلسیم میباشد بخوبی از سر گیرند .
•در هر هفته دست کم 4% طیوران هر سالن وزنکشی گردیده و فرایند کاهش وزن با برنامه از پیش گزینش شده مقایسه گردد و سپس در مورد مراحل ادامه برنامه تصمیم گیری شود .
•بهتر می باشد در فیس قابلیت یک تالار یا دستکم یک پن برای پرندگانی‌که در خلال اجرای برنامه تولک ماهیچه‌ها خویش را از دست می‌دهند (سینه تیغی ) خالی بگذاریم، این حادثه معمولا از هفته دوم گرسنگی به سپس بوقوع می‌پیوندد، و قطع کردن مداوم این طیوران باید به تیتر یک عدد از شغل های روزانه تلقی گردد، و پس از انتقال آن‌ها به تالار خالی مصرف دان در آن‌ها می بایست آغاز شود .
برنامه
دان و آب در هفته دوم: *تغذیه
با جیره رویش در حدود 35 تا 45 گرم دان به رخ برنامه تغذیه‌ای آلترناتیو4 روز دان و 3 روز جیره – و در روزهای جیره 5 گرم جو و 5 گرم سنگ آهک و آب روزانه 4 تا 6 ساعت نکته : اثبات شده که مرغهای مامان گوشتی بر بر خلاف تخمگذارها در هنگام گرسنگی برای رفع گرسنگی فیزیکی آب زیادی نمی‌نوشند .
برنامه
دان و آب در هفته سوم: *تغذیه
با جیره رویش در حدود 45 تا 65 گرم به صورت تغذیه آلترناتیو 5 روز دان و 2 روز جیره + آب سوای محدودیت *
در روزهای جیره 10 گرم جو + دو نوبت 1 ساعته آب برنامه
دان و آب در هفته چهارم: *
تغذیه با جیره رشد به رخ روزانه در حدود 55 تا 70 گرم + آب سوای محدودیت * یک روز در در بین 10 گرم جو روی بستر پاشیده شود .
برنامه
دان و آب در هفته پنجم: تغذیه با جیره رویش در حدود 65 تا 85 گرم دان به رخ روزانه + آب فارغ از محدودیت .
از هفته پنجم پروسه ارتقا وزن را پیگیری فرمایید در حدود 130 تا 150 گرم افزایش هفتگی تا هفته 13 و پس از آن در حدود 80 تا 100 گرم تا پیک ساخت ، بطوریکه در هفته نهم گله به 5% ساخت و در حدود هفته 16 به پیک ساخت خواهد رسید .
از هفته هفتم به آن گاه جیره پیش تولید و به محض گذاشتن علامت جیره تولید می بایست اعمال گردد .
نکاتی
در مورد خروسها: •ابتدا خروسها را می بایست از مرغها انقطاع کرد .
•(بهتر است خروس برنا تهیه و تنظیم گردد ) ولی در چهره عدم حذف خروسها ، خروسهای ضعیف و نقص‌ دار حذف گردند . و بعد آن‌ها را نیز به 3 نوع سبک سنگین و میانگین تقسیم شوند .
•در پایان هفته نخستین برای خروسها سنگین 95 گرم و برای سبکها 100 گرم دان در حیث بگیرید .
در
قضیه خروسها می‌توان 3 استراتژی را انجام داد: 1-اینکه خروسها را نیز مانند مرغها تولک ببریم .
2-اینکه خروسها را با جیره محدود تغذیه کنیم تا یه خرده از وزن خود را از دست بدهند، البته باروری خود را از دست ندهند، و بعد آنهارا وارد گله کنیم .
3-خروسها را سوای هیچ تغییری وارد گله کنیم .
به عقیده من حق تقدم را بایستی به این رخ قرار بخشید که: در وهله اولیه تهیه و تنظیم خروسهای برنا در دستور عمل قرار گیرد، در حالتی که مقدور کمبود خروسهارا تولک ببریم و راهکارهای 2 و 3 با توجه به این که خروسها به شدت به نیز آسیب میرسانند قیمت تجاری زیاد مقداری دارا‌هستند .
برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 0 چهارشنبه 22 اسفند 1397 زمان : 9:39
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

طرح‌های اشتغالزای دانش‌بنیان حوزه آب برای دریافت وام ها به سامانه کارا معرفی شدند .


به گزارش فصل اقتصاد ، نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه و گسترش فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری سر کردگی جمهوری در رابطه معرفی این طرح‌ها گفت: این ستاد به مراد حمایت از طرح‌های فناورانه اشتغال‌زا با بررسی‌های کارشناسانه طرح‌های واصله، 6 شرکت بخش محرمانه را برای اخذ وام ها ارزان ارزش تأیید و به سامانه کارا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) معرفی کرد .

وی افزود: از این 6 کمپانی دانش‌بنیان، چهار کمپانی در حوزه اشتغالزایی روستایی و در حوزه‌های آبزی‌پروری و محفظه زیست و دو کمپانی در زمینه‌های طرح‌های فراگیر و در حوزه‌های آب کار دارند که با توسعه فناوری سبب ساز ایجاد و یا این که بسط اشتغال در بخش ذی ربط میشوند .

آسیاب میکسر

ابراهیمی یاد نشان کرد: طرح‌های تولیدی که بعد از آن از پایلوت و یا این که در تراز پایلوت با استعمال از فناوری‌های جان دار بوسیله شرکت‌های داخلی دانش‌بنیان یا این که غیر دانش‌بنیان به سطح ایجاد انبوه رسیدند، جهت دریافت تسهیلات به سامانه کارا معرفی شدند .

وی افزود: طرح‌های تولید طعام دام، رشد ماهی در قفس و زنجیره آب شیرین‌کن از گزاره طرح‌های اشتغالزایی هستند که برای دریافت تسهیلات به سامانه کارا معرفی شده‌اند .

دبیر ستاد گسترش فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره این طرح‌ها گفت: طرح بسط فناوری رویش ماهی در قفس در سواحل دریای شمال و جنوب در قالب 7 پایلوت 400 تنی بوسیله شرکت‌های تعاونی صیادی و شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت کردن و ملازمت اداره شیلات کشور‌ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا درمی آید .

او همینطور اظهار کرد: رشته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان نیز برای به کارگیری از دریا برای تولید ماهی در محیط در دست گرفتن شده نیز مهیا می گردد . طرح گسترش فناوری پرورش ماهی در قفس در استان‌های مازندران، گیلان و سیستان و بلوچستان فراهم گردیده و فرایند اجرایی را طی میکند .

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: در پروژه ذیل سیستم‌های آب شیرین‌کن که در حوزه تأمین آب شیرین قضیه نیاز مرزوبوم در سواحل جنوبی مرز و بوم است، ایجاد پمپ‌های همگانی از روش سامانه کارا موضوع حمایت این ستاد قرار گرفته و با اعتنا به فناوری داخل که یک شرکت دانش‌بنیان روی این قضیه تولید کرده این تولیدها به ایجاد انبوه میرسد .

او در رابطه دیگر طرح اشتغالزای دانش بنیان گفت: ایجاد خوراک دام از سرشاخه‌های نیشکر، قرار است با حمایت معاونت علمی و با مشارکت یک کمپانی سرمایه‌گذاری و معاونت امور دام وزارت مجاهدت کشاورزی در اسمان برنامه، 20 کارخانه 50 هزار تنی که نتایج کارهای فناورانه آن در یک پایلوت 4 هزار تنی در خوزستان تأیید شده و به ایجاد رسیده است، اجرایی شود .

کیانوش جهانپور (سخنگوی اداره غذا و دارو) در گفت‌وگو با خبر نگار ایلنا در رابطه خبری مبنی بر تولید پفک در ۲ کارخانه با طعام دام گفت: به تازگی به نقل از مجاهدت کشاورزی چنین خبری اعلام شده می باشد و داعیه می‌شود؛ ذرت‌های تراریخته که برای خوراک دام به مرزوبوم وارد شده بود، به وسیله دو کارخانه برای تولید پفک به کارگیری شده‌است .


او ادامه داد: کارشناسان هم در حالا چک میباشند تا صحت و سقم این مسئله را دریابند و داده ها لازم را به دست بیاورند و پس از نقطه نهایی استدلال ها در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد .


سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این‌که اداره خوراک و دارو و اداره استاندارد به طور مداوم نظارت‌های خود را بر محصول ها این کارخانجات انجام می‌دهند، تصریح کرد: خیلی مواد ممکن است هم خوراک دام و نیز طعام آدم باشد، از همین رو بایستی بررسی کنیم که آیا آنچه مسئله استعمال قرار گرفته مال خاصی بوده که فقط برای غذا دام در نظر گرفته می‌شده یا این که خوبی .

برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 2 سه شنبه 21 اسفند 1397 زمان : 10:00
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر
یونجه
خشک و مرغوب، او‌لین تعیین خوراک دام اولین
گزینش غذا دام چیست؟ یونجه کم آب و مرغوب در چه مناطقی از مملکت قابل تنظیم می باشد؟ ارزش این مال تابع چه عامل ها و خصوصیت هایی است؟
یونجه
و اهمیت آن در تغذیه دام نشخوارکنندگان خصوصیت های فوق العاده ای دارند، بضاعت و توان تبدیل غذا هایی مانند علوفه خشک شده، مواد الیافی و تولیدات فرعی صنعتی که به طور معمول برای آدم قابل به کار گیری نیستند به طعام هایی مثل شیر و گوشت که مورد مصرف انسان قرار می گیرند، یکی از این ویژگی ها هست . این ویژگی حاصل تجزیه شدن مواد غذایی با استفاده از میکروب های جان دار در پیش معده ی این نشخوارکنندگان و بهره گیری آنها از تولیدات آخرین به خواسته اعمال فیزیولوژیک آن است، که در پایان تولید ها پروتئینی موضوع مصرف انسان را به وجود می آورد .با نگاهی به جیره غذایی دام ها می بضاعت دریافت که گیاهان علوفه ای به نظر اقتصادی و فیزیولوژیکی بخش اعظم را شامل شده به نوعی که شصت تا هفتاد درصد از ماده خشک دریافتی را تامین می کنند . یک عدد از مواد واجب در جیره دام ها، فیبر می باشد که برای صحیح عمل کردن شکمبه نیاز می باشد . بر این شالوده اهمیت یونجه به عنوان مرغوب ترین و مناسب ترین گیاه علوفه ای برای جور ی نشخوار کنندگان مشخص و معلوم می گردد .

سطح
پایین کشت یونجه از یونجه با نام Medicago sativa پایین تیتر ملکه نباتات علوفه ای یاد می شود . این کالا حدود ۳۳ میلیون هکتار از مزارع زیر کشت عالم را به خویش اختصاص داده هست . در کشور نیز سطح زیر کشت یونجه به اکثر از ۴۴۹۰۰۰۰ تن می رسد .از استان همدان با وضعیت آب و هوایی خاصی که دارااست با دارا بودن بیش از ۵ و نیم میلیون واحد دامی به عنوان یکی از قطب های مهم دامپروری مرز و بوم نام برده می شود . موقعیت اقلیمی مناسب همدان این حیطه را به یک عدد از مستعد ترین بخش های مرزوبوم جهت کشت یونجه تبدیل کرده به نوعی که امروزه چیزی حدود ۳۹۵۵۴ هکتار از مزارع این منطقه به کشت یونجه اختصاص داده گردیده میباشد . میزان ساخت علوفه خشک این استان نزدیک به ۴۶۱۲۱۸ بدن در سال بوده که از این نظر مقام ششم را در میهن به خویش اختصاص داده می باشد . میانگین کارایی این استان به بیش از ۱۰ بدن علوفه ی خشک در هکتار می رسد .
یونجه را از جهات بخش اعظمی می توان به تیتر یکی از بهترین نباتات علوفه ای قلمداد نمود زیرا:۱- یونجه از لحاظ ساخت مضاعف لبریز کالا می باشد .۲- مواد خوراکی قابل هضم آن بسیار بالاست .۳- در بیشتر موقعیت آب و هوایی قابل تولید میباشد .۴- اندازه قابل مراعات ای به خاک افزوده می نماید .

عامل ها
اثرگذار بر قیمت غذایی یونجه ۱- سویه، واریته و گونه گیاه:ارزش غذایی و ترکیبات شیمیایی یونجه کم آب تا حدی به سویه و دسته آن دارای ارتباط می باشد . ارقام متفاوت یونجه اگر‌چه با شرایطی شبیه قابل کشت است، البته از نظر مواد معدنی در سطوح متفاوتی وجود دارا هستند .
۲- نسبت ساقه به برگ:یکی از میزان های سنجش نژاد یونجه، نسبت ساقه به برگ می باشد . آزمایشات نشان می دهند، پنجاه درصد پروتئین بخش هوایی یونجه در برگهای آن هستند . برگ ها در یونجه زیاد اصلی اند زیرا دو سوم ماده غذایی و به رخ کلی یک سوم ماده کم آب را شامل می گردند .
۳- مرحله پرورش در بازه برداشت:مهمترین زمینه تاثیرگذار بر ادغام علوفه یونجه مرحله رشد می باشد . هر چه سن علوفه دوچندان می گردد، اندازه نیاز آن به بافتهای ساختمانی بالا رفته و اندازه کربوهیدراتهای ساختمانی نظیر سلولز و همی سلولز و لینگین آن افزایش یافته و پروتئین آن کاهش می یابد .
۴- ویژگی ها و حاصلخیزی خاک:نوع خاک باعث تغییر تحول ارزش غذایی و ترکیبات جور های گیاهان می گردد . یونجه از پاراگراف گیاهانی میباشد که به یک خاک حاصلخیز، خاکی با اندازه متعددی مواد معدنی و همچنین PH مضاعف بالا (حد مطلوب ۵/۶) نیاز دارد . کاشت یونجه در خاک های اسیدی سبب حاصلخیزی و بهبود ساختمان آنان گردیده و دوچندان رضایت بخش خواهد بود . PH خاک در جذب مواد معدنی برای یونجه یک عامل دوچندان دارای اهمیت میباشد . نیکل، منگنز، روی و کبالت از گزاره مواد معدنی قابل جذب برای یونجه می‌باشند که در خاکهای PH پایین اتفاق می افتد . بر خلاف این مواد معدنی، موادی دیگر مثل سیلینوم و مولیبدن در خاکهای PH بالا به میزان بیشتری جذب می گردند .
۵- تاثیرات اقلیم آب و هوای فصلی بر ترکیبات یونجه:عوامل تاثیر گذار بر قابلیت و امکان و تشکیل الیاف یونجه عبارتند از سن، شدت نور، جايگاه حرارت و کود ازته . ارتقا تشکیل لینگین و کاهش قابلیت و امکان هضم در فیض بسیار شدن سکو حرارت و سن گیاه است . همینطور کاهش اندازه دیواره سلولی و بالارفتن امکان هضم در اثر افزایش کود ازته و شدت فروغ و روشنایی می باشد .
۶- فصل و مقطع برداشت یونجه:تحقیقات به عمل آمده نشان می دهند که مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت یونجه، تراز پرورش در مدت برداشت میباشد . از آنجا که علوفه هایی مثل یونجه رشدی مختلف در مقایسه با گندمیان دارند، سریعترین تغییرات در هنگام گلدهی و بلوغ آنها صورت می گیرد .در تحقیقی که بر میزان پروتئین خام یونجه و بر پایه میزان ماده خشک در چین دوم رخ گرفته است، نتایج زیر حاصل گردیده است: یونجه در هنگام ابتدا غنچه دهی ۵/۲۱، غنچه دار شدن بی نقص ۴/۱۹، ابتدا گلدهی ۴/۱۸ ، میانه های گلدهی ۱/۱۷، گل کامل ۹/۱۵ و گلدهی کامل اندازه ۶/۱۳ درصد گزارش گردیده هست . بر این اساس مطلوب ترین دوران برداشت علوفه یونجه در چین اولیه در هنگام غنچه دهی و در چینهای دوم، سوم موقعی که مزرعه به ۱۰ درصد گل دهی رسیده باشد، می‌باشد .

گونه های
یونجه ایرانی ۱- یونجه بغدادی: یونجه بغدادی ویژه مناطق گرمسیری نظیر بخش ها جنوبی و استان خوزستان می باشد . بوته های بلند و برگ های پهن از ویژگی های این گونه یونجه بوده که ارتفاع آن تا یک متر نیز می رسد . از علوفه سبز آن در ماه های مطلوب سال نزدیک سی تن ایجاد گردیده و به صورت متوسط هشت تا ده چین هم قابل برداشت میباشد .
۲- یونجه همدانی: این دسته یونجه نسبت به دیگر یونجه های ایرانی نسبت به سرما و زمستان مقاوم تر است . رشد یونجه همدانی نماید بوده و برداشت آن در سال به سه چهار چین در سال می رسد .بطور میانیگین طول بوته آن هشتاد و پنج سانتیمتر بوده و شکل ظاهری بوته ها بلند و شاخ و برگ های آن نسبت به یونجه های دیگر کمتر و کوچکتر هست . از این یونجه حدود هشت تا ۱۵ بدن در سال کالا خشک قابل برداشت میباشد .

۳- یونجه یزدی: مناطقی با آب و هوایی معتدل و بخش هایی که زمستانی سخت ندارند برای کشت این یونجه مطلوب میباشند . طول این مدل یونجه از یونجه های همدانی کمتر و حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر می باشد البته برگ های آن بزرگ خیس و برگ و شاخ های آن در مقایسه با یونجه همدانی بخش اعظم است .
۴- یونجه بمی: ویژه بخش های گرم یا حاره است . در مقایسه با دو دسته پیشین شاخ و برگهای زیادتری داشته و با طول حدود ۶۰ تا ۶۵ سانتیمتر چیزی مابین یونجه های یزدی و همدانی میباشد . در صورت کشت مناسب این یونجه در بخشها گرمسیری، عمده از ده چین قابل برداشت میباشد . از این مدل یونجه با اسم یونجه هفت چین هم نام می مارک و در مقایسه با یونجه های یزدی و همدانی متاع بیشتری می دهد .
برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 0 دوشنبه 20 اسفند 1397 زمان : 9:41
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر
مدیر
تولید مثل یک عدد از منش های اندک کردن هزینه ها، بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها و میش ها با استفاده از ابزارهای امروزی مدیریتی می باشد که می توانایی با بالا بردن بضاعت و توان تولیدمثلی قوچ ها از تعداد آن ها در گله کاست که علاوه بر رجوع سریع تر سرمایه، هزینه های مراقبت را هم کاهش می دهد . همچنین بالا بردن بضاعت ساخت مثلی میش ها منجر زایش بیشتر، نیز در یک مرحله زایش و نیز در دفعات زایش در ارتفاع سال شده، در فیض میزان سود سالیانه عمده خواهد شد .
طی سال ها اخیر ابزارهای مختلفی برای رئیس ساخت نظیر معرفی شده اند که دارای اهمیت ترین آن ها داروهای تنظیم کننده بازه زمانی فحلی و جفت گیری گوسفند و بز می باشد که از این گروه می بضاعت سیدر، اسفنج و رگولین را اسم موفقیت .
رگولین
و ارتقا جفت گیری رگولین یک قطعه دربردارنده هورمون ملاتونین هست که در تحت پوست گوش قوچ و میش کاشته می شود و با رهاسازی تدریجی هورمون ملاتونین سبب می شود به نوعی اثر کوتاه شدن روز و بلند شدن مقطع شبکه های اجتماعی به دام القا شود به طوری که پس از حدود 2 ماه، یک فصل جفت گیری مشابه فصل جفت گیری ارگانیک که در اواخر فصل‌تابستان و اوایل پاییز شروع می شود در دام تولید شود .
شیوه
به کار گیری از رگولین: با به کار گیری از تفنگ منحصربه‌فرد کاشت رگولین، در تحت پوست قوچ ها 3 عدد و در پایین پوست میش ها یک عدد رگولین کاشته می شود . با اعتنا به اینکه نیازی به برداشتن قطعات رگولین از پایین پوست نیست، کل عملیات استفاده از رگولین همان یک تراز کاشت هست .
مدت
بندی کاشت رگولین در قوچ و میش: رگولین در قوچ ها 9-7 روز قبل از میش ها کاشته می شود و 49 روز پس از کاشت رگولین در زیر پوست میش ها، قوچ ها وارد گله می شوند و پس از 15 روز جفت گیری به حداکثر خویش می برسد .
مزایای
به کارگیری از رگولین: - ساخت یک فصل ایجاد مثلی که با اعتنا به قابلیت و امکان وقوع جفت گیری متعدد اقبال باروری را بیشتر می کند .
- استعمال نیز دوران رگولین در قوچ و میش که سبب بالا رفتن بضاعت ساخت مثلی قوچ ها نیز می شود . این امر به ویژه در مواردی که فعالیت جنسی قوچ ها به طور ارگانیک کم است (در جفت گیری های خارج از فصل طبیعی) اثر قابل توجهی در باروری گله دارااست .
- سادگی کاشت رگولین و عدم نیاز به برداشت آن .
- با اعتنا به ماهیت اثر رگولین، بهترین و واضح ترین اثر به کار گیری از آن را می بضاعت و توان در خارج از فصل جفت گیری ارگانیک گله که در حالت عادی بازدهی گله زیاد تحت می باشد مشاهده نمود .
مهم ترین
زمینه های به کارگیری از رگولین: -
تغییر‌و تحول تاریخ جفت گیری و زایش برای فروش بره ها در گران ترین فصل سال -
ارتقا باروری قابل توجه بره های ماده (شیشک ها) -
ناچیز کردن فاصله دو زایش از 1‌سال به 8 ماه -
ایجاد فصل جفت گیری در بره های ماده 10-8 ماهه برای ناچیز کردن مقطع توقع بره -
بالا بردن بضاعت ایجاد مثلی قوچ های گله -
تولید سیستم زایش در دست گرفتن شده سوای فشردگی زایش -
ساخت سیستم زایش در تمام طول سال برای گله های تبارک به نحوی که بازار فروش دائمی داشته باشند در نقطه پايان قابل ذکر است که رگولین در کشورهای آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و همچنین استرالیا مورد به کار گیری وسیع قرار می گیرد و در کشور‌ایران هم در استان های گوناگون از قبیل خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و . . . زمینه استعمال قرار گرفته میباشد و فرایند رو به رویش استعمال از رگولین بیان کنده کارآیی و اثرگذار بودن آن می باشد .
برچسب ها آسیاب میکسر ,
علی پور بازدید : 0 يکشنبه 19 اسفند 1397 زمان : 9:54
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر
گاو
سیستانی برترین نژاد گاو گوشتی ایرانی با اعتنا به صنعت دامپروی سرزمین ، خوا‌هیم روءیت کرد که در مسئله نژادهای گاو ، گوسفند ، بز و مرغ چه پراکنش بزرگی و مخازن گسترده ژنی داریم، که اینها سرمایه ی مضاعف با ارزشی میباشند . که هر یک از این نژادها در ناحیه ای مختص از کشورمان سازگاری پیدا کرده اند و به طور کامل ًبا اقلیم ، جور ماده غذائی جان دار در حیطه و نیاز مردم ساکن آن حیطه وفوق پیدا کرده اند پس بر ماست که از این سرمایه های گرانبها پاسداری و با به کار گیری از بهگزینی و تصحیح نژاد برترین ژنهای دامی را شناسائی ، تثبیت و در یک گروه گرداوری نمائیم ، کاری که بیش از دو قرن می باشد که در عالم انجام می شود . درغیر این چهره دیر هنگامی نخواهد کشید که با روند صنعتی شدن ، تغییر و تحول در معاش روستایی و عشایری و رفتن به سوی شهر نشینی ، تغییر‌و تحول کاربری مزارع ومراتع ، تغییر‌و تحول شغل دامداران و کشاورزان و از همگی بدتر ورود بی برنامه و بی حساب و کتاب اشکال نژاد های فرنگی به میهن که از ده سال ی چهل و پنجاه مقدمه شده است .که مجموع کارداران فوق سبب فنا این داشته های با ارزش شده و خواهد شد .
بطوری که این واقعه برای بعضی از نوع ها اتفاق افتاده می باشد مانند نژاد مرغ خزک سیستان که از ویژگی بارز آن نطفه داری وجوجه درآوری و مقاومت در برابر بیماری ها بوده که هم اکنون تقریبا منقرض گردیده می‌باشد و یا همین نژاد گاو سیستانی که در سال 1355تعداد این دام در ناحیه چیزی در حدود 5/1 میلیون رأس بوده است که اکنون آمار دست بالای آن را100هزار رأس ذکر می نمایند ، می بینیم که در یک زمان ی کوتاه به 10درصد کاهش یافته میباشد .
با دقت به مباحث مطرح گردیده مامجبوریم که برای هر 4 نوع دام پرورشی کشورمان (گاو ، گوسفند ، بز ، مرغ) به سوی حفظ مخازن ژنی بومی و بعد از آن بهگزینی واصلاح نژاد جنبش نمائیم . هر تعدادی شغل های چهره گرفته روند کندی را دارد اما در این منش ما می توانیم از تجارب مرزو بوم های چیره در این مورد استفاده ببریم که از گزاره مرزو بوم هند را می توانایی نام برد زیرا این مرز و بوم در دستور شناسائی نژاد های ساکن بخصوص مرغ های ساکن کشورشان وبهگزینی و اصلاح آن‌ها لاینهایی با تولید بالا به‌وجود آورده اند و به عالم معرفی نموده اند .
ویا در دعوا نژادهای گاو با تلاقی گاو نژاد برهمن و بوفالو این مرز و بوم پیروز به ایجاد نوعی گاو گوشتی با ویژگی ها خوب شده است .
پس به امید روزی که با بکار گیری علم و علم روز جهانی واستفاده از برنامه های اصلاحی مفیدوسازنده درزمینه حفظ مخازن گران بها بومی وسوق بسوی عدم تعلق به کشورهای بیگانه ، تلاش کنیم .
تاریخچه:
مامی دانیم تمام نژادهای امروزه عالم از دو نوع منشعب گردیده اند که دسته تاروس آن دارنده کمری راست وبدون کوهان می باشد که بخش اعظم در اروپا دور از هم شده هست و جور ایندیکوس آن در آسیا وکشورهند و پاکستان می باشد که مشخصه مهم آن داشتن کوهان بلندمرتبه وغبغبی افتاده و کمری شیب دار،که نژاد سیستانی به این دسته تعلق دارد .
آنچه اندیشمندان علوم دامی به آن اعتقادوباور دارند این هست که این دام از شبه مجموعه کشور ها هند به این حیطه آورده شده میباشد البته گوهی معتقدند که ریشه گاو زبو هند بخشها مرکزی وجنوبی کشورمان هست این مجموعه به پیکره گاو کوهاندار وشاخداری که در مازندران یافت شده وهمچنین به نژاد سیستانی و دشتیاری اشاره می نمایند .
اما آنچه مسلم است این می‌باشد که گاو نژاد سیستانی از پنج هزار سال قبلی در منطقه میزیسته هست که از آن برای فعالیت کشاورزی تولید شیر وگوشت استفاده می نموده اند اما مدارک علمی وقابل قبول برای ثابت پنج هزار سال پیشینه بدست آمده پیکر گاو از مال سنگ لاجورد و از آخری کاوشهای باستان شناسی در ناحیه باستانی شهر سوخته سیستان می باشد که این پیکره ها با مشخصات این نژاد به طور کامل تطابق داراست نظیر کوهان ، سوای شاخ بودن ، بدنی گوشتی و عضلانی که نشان از وجود زیستگاه سابق در این منطقه دارااست .
تیمور لنگ در کتاب منم تیمور عالم گشا تیتر می دارااست که (هنگامی که در سیستان فرود آمدیم ، مردمانی بلند قامت یافتیم که شتران را استاده سوار می کردند و بدون مهار سوار بر گاوانی بلندمرتبه جثه میشدند که باآنها از در صلح آمدیم ) .
واین
می‌تواند درست باشد حتی تا یک قرن گذشته نیز سیستانیان از گاو به عنوان سواری و بارکشی خرمن کوبی استعمال می کردند در اینجا این مطلب را نیز ذکر کنیم که گفته می شود قدیمیترین نژاد جهان می باشد به یاد یافتن اسکلت آن در کوهای اسکاندیناوی که با این تفاسیر می بضاعت و توان اظهار کرد ادعا باستانی بودن این نژاد را مطرح نمود .
خاصیت
ظاهری ، فیزیکی ، ادغام شیمیایی وبیوشیمایی گوشت: ویژگی ها
ظاهری گوشت: 1-رنگ
گوشت: مهمترین ترکیباتی که موجب ظهور رنگ در گوشت می شود رنگدانه هایی میباشند که بعضی ارتفاع موج های فروغ را جذب کرده ، بقیه نورها را منعکس مینمایند . ساختمان وبافت عضلات نیز بر میزان جذب وانعکاس فروغ تاثیر دارد .
رنگدانه
های گوشت: 1-
پروتئین هموگلوبین یا این که رنگدانه خون 2- پروتئین میوگلوبین یا رنگدانه ماهیچه ها که در صورتیکه به نیکی انجام گردیده باشد 80 تا90 درصد رنگدانه گوشت را تشکیل می دهد .
3-
آنزیم کاتالاز 4-
آنزیم سیتوکروم آنزیم های کاتالاز وسیتوکروم بر رنگ گوشت تاثیر جزیی دارند .
ساختمان
میوگلوبین: میوگلوبین دارنده یک نصیب پروتینی به نام گلوبین(پروتین گلبولی)و یک قسمت غیر پروتینی به نام حلقه نیز می باشد .رنگ گوشت تا حدودی به موقعیت اکسیداسیون باطن حلقه ی هم بستگی دارد .
عوامل
موثر بر میزان میوگلوبین عضله: 1-نوع دام: به طور کلی ماهیچه ها گاو وگوسفند میوگلوبین بیشتری نسبت به عضلات خوک ،گوساله شیری،ماهی وطیور دارا‌هستند . رنگ گوشت این حیوانات هم به میزان میوگلوبین انها مربوط میباشد .
2-سن دام: دام های نا بالغ میوگلوبین کمتری نسبت به دام های کهن سال دارا‌هستند .
3- جنس دام: میزان میوگلوبین در دام های نر اکثر از دام های ماده هست .
4- نوع عضله دام: در طیور عضله‌ها سینه میوگلوبین کمتری نسبت به عضله ران دارند .
5- عمل فیزیکی عضله: دام های که درمسابقات شرکت داده می شوند عضله ها تیره تری از دام های عادی دارا هستند .
2-
بوی گوشت: در اثر تجزیه ATPفراورده های مانند اینوزین منو فسفات(IMP)و هیپوگزانتنین(HX) تولید می شود که بوی گوشت ناشی از وجود این ترکیبات میباشد .
برچسب ها آسیاب میکسر ,

تعداد صفحات : 2

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 14
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : [Ip_Today]
 • آی پی دیروز : [Ip_Yesterday]
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 17
 • بازدید سال : 17
 • بازدید کلی : 17
 • کدهای اختصاصی